Example
diclen
Dynamic Panning Cards
Flip the Cards in Style
Dynamic Panning Cards
Flip the Cards in Style
Dynamic Panning Cards
Flip the Cards in Style
تیر 31, 1399

آگهی مناقصه مقوای ایندربرد

شرکت کارخانجات داروپخش(سهامی عام)در نظر دارد، مقوای ایندربرد Ningbo 300گرمی مورد نیاز خود را از اشخاص حقوقی واجد صلاحیت با مشخصات (100×70)به مقدار 150 تن خریداری نماید.کلیه متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه ،ازروز شنبه 99/5/4لغایت پایان وقت اداری روز…
خرداد 18, 1399

آگهی مناقصه تانک

شرکت کارخانجات داروپخش(سهامی عام)در نظر دارد، جهت خرید 2 دستگاه مخزن استیل با ظرفیت 10000 لیتری از شرکت های معتبر فعال در این زمینه دعوت به همکاری نماید.کلیه متقاضیان واجد شرایط میتوانند با در دست داشتن معرفی نامه به آدرس مشروحه ذیل مراجعه واسناد مناقصه را از…
ارديبهشت 29, 1399

آگهی مناقصه کانال ساز

شرکت کارخانجات داروپخش(سهامی عام)در نظر دارد،تهیه و نصب و اجرای کارهای ساخت کانال گالوانیزه و کانال کشی بصورت سالیانه در بخش های مختلف شرکت کارخانجات داروپخش را بر اساس شرح خدمات مندرج در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران (اشخاص حقوقی)واجد…
ارديبهشت 22, 1399

مجمع عمومی سالیانه

 مجمع عمومی سالیانه شرکت کارخانجات داروپخش در تاریخ 99/02/24 راس ساعت 10 صبح در سالن همایش شرکت برگزار گردید..
ارديبهشت 21, 1399

آگهی مناقصه پیمانکار کارتریج

شرکت کارخانجات داروپخش(سهامی عام)در نظر دارد، کلیه عملیات عمرانی(تهیه مصالح)،الکتریکی و تاسیساتی بخش کارتریج خود را جهت تهیه و ساخت فضای کلین روم صنعت داروسازی به متراژ 500 متر را بر اساس شرح خدمات مندرج در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی سراسری به…
ارديبهشت 21, 1399

آگهی مناقصه فیلتر

شرکت کارخانجات داروپخش(سهامی عام)در نظر دارد، جهت تامین 2540عدد فیلتر ازمایشگاهی (کارتریج ممبران و دیسکی) از شرکت های معتبر فعال در این زمینه دعوت به همکاری نماید.کلیه متقاضیان میتوانند از زمان ارسال نامه لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه 99/2/24 با در دست…
ارديبهشت 03, 1399

آگهی مناقصه نیتروژن مایع

شرکت کارخانجات داروپخش(سهامی عام)در نظر دارد، جهت تامین نیتروژن مایع با مقدار تقریبی 300/000کیلوگرم (با درصد خلوص بزرگتر از 99.995) به مدت یکسال از شرکت های معتبر فعال در این زمینه دعوت به همکاری نماید.کلیه متقاضیان واجد شرایط میتوانند با در دست داشتن معرفی…
ارديبهشت 02, 1399

آگهی مناقصه برنج

شرکت کارخانجات داروپخش(سهامی عام)در نظر دارد 36 تن برنج ایرانی هاشمی را از اشخاص حقوقی واجد صلاحیت خریداری نماید.کلیه متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه ،از روز سه شنبه 99/2/2 لغایت پایان وقت اداری سه شنبه 99/2/9 به واحد دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت…