Meglumine Compound AMP 60%

مجموعه: گروه درمانی
زیر مجموعه: حاجب نمایش محصولات

 

نام ژنريك: مگلومين كامپاند 60 درصد
نام تجاري: -
كاربرد مصرف: آئورتوگرافی، افزایش کنتراست در CT بدن، افزایش کنتراست تصویربرداری CT مغز، آنژیوگرافی انگشت، توموگرافی خروج ادراری، آرتريوگرافی محیطی، آرتريوگرافی انتخابی کرونری، آرتريوگرافی انتخابی کلیه، آرتريوگرافی انتخابی عروقی
شكل دارويي: آمپول
دزاژ: (سدیم دیاتریزوات 7/9 گرم، مگلومین دیاتریزوات 52/1 گرم)  در هر 100 میلی لیتر+ ید 292 میلی گرم در میلی لیتر
بسته بندي: 5 آمپول 20 ميلي ليتري در هر جعبه چاپي
دسته درمانی: مواد حاجب

 

درباره این محصول هر آنچه که مبهم است از ما بپرسید