گروه درمانی

  • فیلتر ها
نام زیر مجموعه
Methadone SYR 25mg/5ml مخدر
Methadone TAB 20mg مخدر
Methadone TAB 40mg مخدر
Methadone TAB 5mg مخدر
Methocarbamol AMP 100mg/ml شل کننده عضلانی
Methocarbamol TAB 500mg شل کننده عضلانی
Methyl Prednisolone Acetate AMP 40mg/ml ضد درد و ضد التهاب
Methyl Salicylate TOP OINT 30% ضد درد و ضد التهاب
Methyldopa TAB 250mg قلبی عروقی
Metoclopramide AMP 5mg/ml گوارشی
Metoclopramide ORAL DROP 4mg/ml گوارشی
Metronidazole TOP GEL 0.75% پوستی
Midazolam AMP 15mg/3ml اعصاب و روان
Midazolam AMP 5mg/ml اعصاب و روان
Montelukast CHEW TAB 5mg تنفسی و آنتی هیستامین ها
Morphine Sulfate AMP 10mg/ml مخدر
Moxifloxacin TAB 400mg ضد میکروب
Multivitamin ORAL SOL ویتامین ها و مکمل ها
Multivitamin plus Mineral CAP ویتامین ها و مکمل ها
Multivitamin plus Therapeutic CAP ویتامین ها و مکمل ها
Multivitamin-M CAP ویتامین ها و مکمل ها
Multivitamin-P CAP ویتامین ها و مکمل ها
Mupirocin TOP OINT 2% پوستی
Mycophenolate Mofetil TAB 500mg ضد سرطان و سرکوب کننده سیستم ایمنی
Myrtoplex TOP OINT 10% پوستی
Naphazoline NASAL DROP 0.05% تنفسی و آنتی هیستامین ها
Naphazoline OPH DROP 0.1% چشمی
Nortriptyline TAB 10mg اعصاب و روان
Nortriptyline TAB 25mg اعصاب و روان
O.R.S SACHET 20.5gr گوارشی
Ofloxacin TAB 200mg ضد میکروب
Ofloxacin TAB 300mg ضد میکروب
Olopatadine OPH DROP 0.1% چشمی
Omeprazole CAP 20mg گوارشی
Opium TINCTURE 1% مخدر
Oxcarbazepine TAB 300mg اعصاب و روان
Pancuronium Bromide AMP 2mg/ml شل کننده عضلانی
Panthoprazole Vial 40mg گوارشی
Pediatric Grippe SYR ضد درد و ضد التهاب
Perphenazine AMP 5mg/ml اعصاب و روان
Perphenazine TAB 2mg اعصاب و روان
Perphenazine TAB 4mg اعصاب و روان
Perphenazine TAB 8mg اعصاب و روان
Pethidine HCL AMP 50mg/ml مخدر
Phenobarbital TAB 100mg اعصاب و روان
Phenobarbital TAB 60mg اعصاب و روان
Phenytoin Sodium TOP CREAM 1% پوستی
Pioglitazone TAB 15mg متابولیک
Pioglitazone TAB 30mg متابولیک
Piracatam ORAL LIQUID 33.33% اعصاب و روان