فوری : ارسال داروهای مورد نیاز مناطق زلزله زده از سوی کارخانجات داروپخش 

 

با توجه به حادثه ناگوار زلزله در شهرهای غربی ایران عزیزمان ، شرکت کارخانجات داروپخش بخشی از نیازهای فوریتی دارویی زلزله زدگان را به استان کرمانشاه ارسال نمود :

انواع سرم:
رينگر - قندي و نمكي - شستشو - يك سوم دو سوم نمكي
امپولهای : كلينداماسين- اتروپين- هپارين