شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی عام) در نظر دارد ، یک دستگاه دیگ بخار با ظرفیت 16000 Ib/hr فایر تیوب به همراه پمپ تغذیه طبقاتی با اکومایزر هوشمند جهت بهینه سازی و راندمان بالا را از اشخاص حقوقی واجد صلاحیت خریداری نماید.
کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه ، از روز دوشنبه مورخ 98/01/26 لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 98/02/02 به واحد حقوقی و قراردادها شرکت واقع در کیلومتر 18 اتوبان تهران کرج - خیابان داروپخش مراجعه نمایند. تلفن شماره 44985586 دفتر فنی و مهندسی نیز پاسخگوی پرسش های احتمالی متقاضیان خواهد بود.
تحویل پیشنهادات در پاکت در بسته ، تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 98/02/09 در همان محل صورت خواهد گرفت. برای شرکت در مناقصه ، ارائه سپرده نقدی به میزان ده درصد مبلغ پیشنهادی ضروری است. گشایش پاکت های پیشنهادی راس ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 98/02/10 در محل شرکت انجام خواهد شد.
هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه است . سایر شرایط در اسناد مناقصه درج گردیده است .