• دکتر وحید محلاتی

  دکتر وحید محلاتی

  مدیر عامل
  • محمود اللهياري

   محمود اللهياري

   معاون مالي و اقتصادي
  • دکتر محمدرضا فرقانی

   دکتر محمدرضا فرقانی

   معاون مهندسی تولید
  • دكتر ايمان ايرانمنش

   دكتر ايمان ايرانمنش

   معاون كيفيت
  • دکتر سهیل سهیلی

   دکتر سهیل سهیلی

   معاون بهره برداري
  • دكتر مهرداد نوربخش

   دكتر مهرداد نوربخش

   معاون بازرگانی