Tramadol CAP 50mg

مجموعه: گروه درمانی
زیر مجموعه: ضد درد و ضد التهاب نمایش محصولات

 

نام ژنريك: ترامادول هیدروکلراید
نام تجاري: -
كاربرد مصرف: کنترل درد شدید
شكل دارويي: كپسول
دزاژ: 50 ميلي گرم 
بسته بندي: 3 بليستر حاوي 10 كپسول در هر جعبه چاپي (30 كپسول)
دسته درمانی: مسکن و ضد درد

 

درباره این محصول هر آنچه که مبهم است از ما بپرسید