Epinephrine AMP 0.1mg/ml

مجموعه: گروه درمانی
زیر مجموعه: قلبی عروقی نمایش محصولات

 

نام ژنريك: اپي نفرين هیدروکلراید
نام تجاري: -
كاربرد مصرف: ایست قلبی، برادیکاردی، واکنش های آنافیلاکسی، افت شدید فشارخون/شوک
شكل دارويي: آمپول
دزاژ: 0/1 ميلي گرم در ميلي ليتر
بسته بندي: 5 آمپول 10 ميلي ليتر در هر جعبه چاپي
دسته درمانی: قلبی-عروقی

 

درباره این محصول هر آنچه که مبهم است از ما بپرسید