Heparin Sodium VIAL 25000 IU/ml

مجموعه: گروه درمانی
زیر مجموعه: قلبی عروقی نمایش محصولات

 

 

نام ژنريك: هپارين سديم
نام تجاري: -
كاربرد مصرف: ضد انعقاد در درمان و پیشگیری از شرایط ترومبوآمبولیک 
شكل دارويي: ویال
دزاژ: 25000 واحد در ميلي ليتر
بسته بندي: 10 ویال 1 ميلي ليتر در هر جعبه چاپي
دسته درمانی: قلبی-عروقی
درباره این محصول هر آنچه که مبهم است از ما بپرسید