Fentanyl AMP 0.5mg/10ml

مجموعه: گروه درمانی
زیر مجموعه: مخدر نمایش محصولات
درباره این محصول هر آنچه که مبهم است از ما بپرسید