Opium TINCTURE 1%

مجموعه: گروه درمانی
زیر مجموعه: مخدر نمایش محصولات

 

نام ژنريك: اپيوم 1 درصد
نام تجاري: دیپیوم®
كاربرد مصرف: کنترل درد شدید و اسهال
شكل دارويي: تنتور
دزاژ: مورفین 50 میلی گرم در 5 میلی لیتر
بسته بندي: يك بطري 250 ميلي ليتري در هر جعبه چاپي
دسته درمانی: مسکن و ضد درد
درباره این محصول هر آنچه که مبهم است از ما بپرسید