Trazodone TAB 50mg

مجموعه: گروه درمانی
زیر مجموعه: اعصاب و روان نمایش محصولات

 

نام ژنريك: ترازودون هیدروکلراید
نام تجاري: -
كاربرد مصرف: ضد افسردگي 
شكل دارويي: قرص روکشدار خط دار
دزاژ: 50 ميلي گرم 
بسته بندي: 10 بليستر 10 عددي در هر جعبه چاپي (100 قرص)
دسته درمانی: اعصاب و روان

 

درباره این محصول هر آنچه که مبهم است از ما بپرسید