Theophylline-G SYR (50+30)mg/5ml

مجموعه: گروه درمانی
زیر مجموعه: تنفسی و آنتی هیستامین ها نمایش محصولات

 

نام ژنريك: تئوفيلين جي
نام تجاري: -
كاربرد مصرف: درمان علائم و انسداد برگشت پذیر مسیر هوایی مرتبط با آسم و سایر بیماری های مزمن ریوی به عنوان یک داروی کمکی برای آگونیست های انتخابی بیهوشی استنشاقی و کورتیکواستروئیدهای سیستمیک و ضد خلط
شكل دارويي: شربت 
دزاژ: تئوفيلين 50 ميلي گرم، گايافنزين30 ميلي گرم در هر 5 ميلي ليتر
بسته بندي: بطري شيشه اي 120 ميلي ليتري
دسته درمانی: تنفسی
درباره این محصول هر آنچه که مبهم است از ما بپرسید