شرکت کارخانجات داروپخش ، با تکیه بر دانش و توانمندی همکاران این شرکت ، خط تولید داروهای حاجب جهت عکسبرداری را افتتاح کرد ، گفتنی است این مهم برای اولین بار در ایران اتفاق می افتد .