شرکت کارخانجات داروپخش(سهامی عام)در نظر دارد، جهت خرید اقلام استیل از قبیل لوله و اتصالات ،شیر آلات ، بوشن،شیر دیافراگمی و غیره از شرکت های معتبر فعال در این زمینه دعوت به همکاری نماید.کلیه متقاضیان واجد شرایط میتوانند با در دست داشتن معرفی نامه به آدرس مشروحه ذیل مراجعه واسناد مناقصه را از روز دوشنبه  مورخ 99/02/01 لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه99/2/8دریافت و پس از تکمیل، مهر و امضا ،اسناد مذکور را تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 99/2/16 تسلیم  نمایند.

آدرس: کیلومتر 18 اتوبان تهران کرج- خیابان داروپخش طبقه اول واحد دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت کارخانجات داروپخش

شماره تماس :02144983953 داخلی 4298 .

تاریخ گشایش پاکت ها:روز چهارشنبه مورخ 99/2/17

میزان سپرده:5% مبلغ کل پیشنهادی.

 سایر شرایط در اسناد مناقصه درج خواهد شد.