با سلام و احترام 

 

به منظور جمع آوری اطلاعات ارتباطی و هویتی سهامداران عزیز و همچنین امکان ارسال فرم حق تقدم خرید سهام  لطفا اطلاعات مورد نیاز که در زیر نمونه ی آن آورده  شده است را در قالب یک فایل اکسل تهیه و به آدرس

saham99@dppharma.com 

ایمیل نمایید.

 

نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه  کد ملی -کد بورسی -3 رقم حرف.5 رقم عدد کد پستی آدرس تلفن تلفن همراه
امیدیان امبد  محمد  12345 0123456789  امی11791 1399139955  تهران.خیابان ولیعصر 44980000 09121234567