• دکتر محمد مسعود علیمراد

  دکتر محمد مسعود علیمراد

  مدیر عامل
  • محمود اللهياري

   محمود اللهياري

   معاون مالي و اقتصادي
  • دكتر

   دكتر

   معاون كيفيت
  • مهندس

   مهندس

   معاون فنی و مهندسی
  • مهندس مسعود مقصودی

   مهندس مسعود مقصودی

   معاون تولید
  • دکتر

   دکتر

   معاون تحقیق و توسعه
  • دکتر احمد شفیعی

   دکتر احمد شفیعی

   معاون فروش،بازاریابی و صادرات