گزارش پایداری و رویه های حاکمیت شرعی گزارش پایداری و رویه های حاکمیت شرعی شرکت کارخانجات داروپخش به شرح زیر می باشد.

گزارش پایداری


گزارش پایداری بیانگر ارزش ها و مدل حکمرانی سازمان بوده و ارتباط بین استراتژی های سازمان و تعهد آن به یک اقتصاد جهانی پایدار را نشان می دهد. تعداد روز افزونی از شرکت ها و سازمان ها خواهان این هستند که عملیات خود را پایدار کرده و توسعه پایدار مشارکت داشته باشند. گزارش دهی پایداری می تواند به سازمان ها برای اندازه گیری و اطلاع رسانی عملکرد اقتصـادی، زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیت خود کمـک کند. پایـداری، قابلیـت پایدار ماندن چیزی برای زمان طولانـی یا بی نهایت مبتنی بر عملکرد این چهار حوزه کلیدی است. گزارش دهی نظام مند پایداری به سازمان ها برای اندازه گیری تاثیراتی که ایجاد می کنند یا تجربه می کنند ، تنظیم اهداف و مدیریت تغییر کمک می کند. شرکت کارخانجات داروپخش در اجرای فصل دستورالعمل حاکمیت شرکتی جدید مصوب 14/07/1401 موضوع مواد 39 و 40 این دستورالعمل در ابعاد محیط زیست، مسولیت اجتماعی و اقتصادی اقامات ذیل را انجام داده است.

ذخیره و کاهش انرژی 

1- تبدیل چراغ های پر مصرف به LED

2- مدیریت عدم استفاده از دستگاه های پر مصرف در زمان پیک مصرف برق 

3- استفاده از داریو و اینورتر جهت کنترل مصرف برق الکترو موتورها 

4- روشن کردن دیزل ژنراتور ها در زمان پیک مصرف برق جهت کمک به شبکه برق سراسری

5- استفاده از سنسورهای حساس به نور (فتوسل) جهت خاموش بودن روشنایی معابر و خیابان ها در زمان روز

محیط زیست

1- نظارت بر پایش مستمر فاضلاب خروجی از تصفیه خانه شرکت و آلاینده سنجی زیست محیطی پساب خروجی 

2- ایجاد تنوع زیستی با کاشت نهال، انواع گونه های گیاهان و افزایش پوشش فضای سبز

3- پایش مستمر گازها و گرد و غبارهای خروجی از واحد تولید به منظور حصول اطمینان از عدم آلودگی هوا منطبق با قوانین و مقررات سازمان محیط زیست

4- عدم استفاده از چاه های جذبی در کارخانه و تصفیه کامل فاضلاب جهت جلوگیری از ورود مواد شیمیایی به خاک 

5- آلاینده سنجی سه ماهه خروجی دودکش بویلرهای شرکت در جهت بررسی و رفع مغایرت ها به منظور حصول اطمینان از عدم آلودگی هوا منطبق با قوانین و مقررات سازمان محیط زیست

6- آلاینده سنجی سه ماهه خروجی گرد و غبار واحدهای قرص سازی به منظور حصول اطمینان از عدم آلودگی هوا منطبق با قوانین و مقررات سازمان محیط زیست

7- نظارت و آموزش مدیریت پسماند از مبدا در کلیه واحدهای تولیدی 

8- امحا ضایعات داروئی و ویژه تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست توسط شرکت های پیمانکار مجاز 

9- نظارت بر بهسازی سیستم تصفیه خانه شرکت

مسئولیت اجتماعی

1- تهیه بسته های معیشتی برای نیازمندان به مبلغ 400 میلیون ریال

2- ذبح قربانی جهت کمک به بهزیستی به مبلغ 90 میلیون ریال

امور کارکنان و آموزش

1- بازنگری و تغییر چارت سازمان در برخی از واحدهای شرکت

2- استفاده بهینه از نرم افزار منابع انسانی در راستای بهینه سازی فرایندها

3- بررسی منابع داخل و خارج از سازمان در راستای بهینه سازی فرآیند تامین و جذب نیروی انسانی مورد نیاز 

4- اخذ گواهی سلامت 54 نفر پرسنل جدید در سه ماهه ابتدای سال جاری و معاینات ادواری تمامی پرسنل 

5- پیگیری امور مربوط به بیمه تکمیلی کارکنان به منظور جبران بخشی از هزینه های درمان 

6- بررسی و برگزاری 51 عنوان دوره برای گروه های مختلف در داخل و خارج از شرکت تحت عنوان آموزش ضمن کار معادل 1،407 نفر ساعت آموزش

7- برگزاری 19 عنوان آموزش حین کار معادل 599 نفر ساعت آموزش

8- پذیرش کاراموزان در صنعت به تعداد 40 نفر دانشجو در رشته های داروسازی و زیست فناوری و میکروبیولوژی 

9- اقدام به نیاز سنجی آموزش جهت تقویم آموزشی سال 1402

وضعیت اشتغال و تحصیلات پرسنل به شرح ذیل می باشد.

 

رعایت حقوق مصرف کنندگان و مشتری مداری

1- شرکت کارخانجات داروپخش در جهت رعایت حقوق مصرف کنندگان همیشه و در همه حال پاسخگوی شکایات مشتریان خود بوده براساس همین اصل طی 3 ماهه منتهی به 31/03/1402 تعداد 19 مورد شکایت دریافت، ثبت و بررسی گردیده و 15 مورد پاسخ دهی انجام شده و 4 مورد در مرحله پاسخ دهی می باشد.

2- شرکت کارخانجات داروپخش جهت بهبود ارتباط با مشتریان و مشتری مداری ، با تهیه PMS جهت محصولات بعد از ورود به بازار و با شفافیت و درج اعلام قیمت محصولات تولیدی، تمرکز بر رضایت مشتری و کیفیت محصولات در سند راهبردی شرکت، آموزش استفاده از داروها برای پزشکان و کارشناسان مربوطه و پیگیری مصرف داروهای پرخطر برای مصرف کننده همچنین پیگیری شکایات و نظرات پیشنهاد شده از سوی مصرف کنندگان به کمک پنل SMS و CRM در تلاش جهت جلب رضایت مشتریان و مشتری مداری گام بر می دارد.

 

بعد اقتصادی

عملکرد شرکت برای دوره 3 ماهه 1402 نسبت به دوره مشابه سال قبل با افزایش 2/67 درصدی فروش و 6/137 درصدی سود خالص صورت پذیرفته و به ترتیب فروش از مبلغ 6،118 میلیارد ریال به مبلغ 10،231 میلیارد ریال و سود خالص از مبلغ 923 میلیارد ریال به مبلغ 2،193 میلیارد ریال در پایان 3 ماهه سال 1402 افزایش یافته است و همچنین طبق گزارشات موجود در سایت سازمان بورس اوراق بهادار شرکت کارخانجات داروپخش در بین شرکت های دارویی حاضر در بازار سرمایه جایگاه سوم را از نظر مبلغ فروش و از نظر مقدار فروش در جایگاه دوم و همچنین مقدار تولید جایگاه چهارم را در 3 ماهه اول سال 1402، به خود اختصاص داده است.

فصل شش – گزارشگری پایداری:

ماده 39 : 


شرکت باید با رویکرد توسعه پایدار و ایجاد سازو کاری برای سنجش و ارزیابی توان ایجاد ارزش در کوتاه مدت و بلند مدت، اطلاعات لازم در زمینه مسائل مالی، اقتصادی ، زیست محیطی و اجتماعی را در پایگاه اینترنتی خود ارائه نماید.
همچنین شرکت باید در گزارش تفسیری و گزارش فعالیت هیات مدیره خود در یک سرفصل مشخص به طور جداگانه تحت عنوان گزارش پایداری به افشای مخارج صورت گرفته در این خصوص بپردازد و در مجمع عمومی عادی به صاحبان سهام ارائه نماید.


ماده 40:

ابعاد افشای گزارش پایداری شرکت به شرح زیر می باشد:

الف- بعد محیط زیست نظیر میزان ذخیره و کاهش مصرف انرژی، اقدامات برای کاهش آثار مخرب تنوع زیستی ، رعایت مسائل زیست محیطی از دید مشتریان، تفکیک ضایعات و نحوه برخورد با آنها.
ب- بعد مسئولیت اجتماعی نظیر کمک های عام المنفعه، دریافت گواهینامه های بهداشت و سلامت کارکنان، رعایت حقوق مصرف کنندگان، ساعات آموزش کارکنان، مشتری مداری.
ج- بعد اقتصادی نظیر عملکرد اقتصادی، سهم بازار محصول، شاخص های بهره وری تولید و رشد شرکت.

تبصره:

شرکت ها موظفند به طور کامل کلیه کمک های عام المنفعه و هرگونه پرداخت در راستای مسئولیت های اجتماعی را با جزئیات کامل به طور جداگانه در گزارش تفسیری مدیریت و گزارش فعالیت هیات مدیره افشا کنند.

ماده 41:

حسابرس مستقل شرکت باید در گزارش خود به مجمع عمومی صاحبان سهام در یک بند جداگانه در خصوص تبصره ماده 40 اظهار نظر کند.

ماده 42:

کلیه اشخاص مشمول دستورالعمل، موظفند مفاد دستورالعمل را رعایت نمایند. در غیر اینصورت شرکت و یا مدیران شرکت، متخلف محسـوب شده و حسب مورد و به تنـاسب تخلف ارتکابی ، به یک یا چنـد نوع از مجـازات های انضباطی زیر محـکوم می شوند:

الف- تذکر کتبی با درج در پرونده
ب- اخطار کتبی با درج در پرونده
پ- جریمه نقدی موضوع ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

ماده 35:

طبق برگزاری جلسات مجامع عمومی صاحبان سهام، باید فرصت کافی و معقول به منظور پرسش و پاسخ سهامداران و هیات مدیره فراهم شود. در صورتی که به تشخیص نماینده سازمان مفاد این ماده رعایت نشود نماینده سازمان به هیات رئیسه مجمع تذکر خواهد داد و مراتب باید در صورت خلاصه مذاکرات ذکر شود.

ماده 36:

برای تغییر حسابرس مستقل و بازرس قانونی در مجمع عمومی صاحبان سهام، لازم است شرکت موضوع را در کمیته حسابرسی مورد بحث و بررسی قرار دهد و دلایل تغییر و نتایج بررسی را به همراه پیشنهادهای کمیته حسابرسی، به مجمع عمومی صاحبان سهام اعلام کند. کمیته حسابرسی به منظور پیشنهاد انتخاب حسابرس مستقل به هیات مدیره جهت طرح در مجمع عمومی صاحبان سهام باید بررسی های انجام شده در خصوص الزامات مرتبط با انتخاب حسابرس مستقل از قبیل استقلال، تناسب و میزان حق الزحمه و مفاد قرارداد حسابرس مستقل را مستند نموده و به هیات مدیره ارائه نماید. همچنین عملکرد حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و نتایج کار آنها باید توسط کمیته حسابرسی مورد پایش قرار گیرد.

تبصره:

در صورتیکه شرکت یا سهامداران، قصد ارائه پیشنهاد تغییر حسابرس مستقل و بازرس قانونی را ، قبل از پایان حداکثر دوره تصدی سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی طبق " دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار" دارند، باید مراتب را با ذکر دلیل به همراه نظر کمیته حسابرسی ، حداقل 10 روز قبل از مجمع به اطلاع سازمان برسانند. سازمان پس از بررسی دلایل تغییر، تا 5 روز قبل از مجمع ، نظر خود را در خصوص تایید یا عدم تایید اعلام نماید. در صورت عدم تایید سازمان ، باید از تغییر حسابرس مستقل و بازرس قانونی خودداری شود.

فصل پنج – پاسخگویی و افشای اطلاعات:

ماده 37:

اطلاعات با اهمیتی از قبیل نام، مشخصات کامل، تحصیلات، تجارب و مدارک حرفه ای اعضای هیات مدیره و مدیر عامل، کمیته های تخصصی هیات مدیره و اعضای آن ها، موظف یا غیر موظف بودن آنان، میزان مالکیت سهام آنان در شرکت، عضویت در هیات مدیره سایر ششرکت ها به اصالت یا به نمایندگی ، حقوق و مزایای مدیران اصلی و رویه های حاکمیت شرکتی و ساختار آن و نحوه ارتباط بین سهامداران و هیات مدیره باید به نحو مناسب در پایگاه اینترنتی شرکت و در یک یادداشت جداگانه در گزارش تفسیری مدیریت و گزارش فعالیت هیات مدیره افشا شود. 

ماده 38:

هیات مدیره باید در گزارش تفسیری مدیریت و گزارش فعالیت هیات مدیره ، ضمن ارزیابی میزان تحقق برنامه های راهبردی، گزارش اقدامات شرکت در رابطه با رعایت مفاد و اصول حاکمیت شرکتی موضوع این دستورالعمل را در گزارشات یاد شده تشریح کرده و در مجمع عمومی عادی به صاحبان سهام ارائه نماید. 

 

رویه های حاکمیت شرعی

از مهمترین اقدامات شرکت در راستای رعایت الزامات دستورالعمل راهبری شرکتی مصوب سازمان بورس اوراق بهادار، می توان به موارد زیر اشاره نمود:

* در راستای مفاد ماده 3 دستورالعمل حاکمیت شرکتی

هیات مدیره با اجرای درست رویه های قانونی ابلاغ شده از سوی سازمان بورس حداکثر دقت را در حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها در دسترسی به موقع اطلاعات به موقع و قابل اتکا و سهیم بودن در منافع شرکت و پرداخت به موقع سود سهام و همچنین اطلاع رسانی به موقع برای حضور و اعمال حق رای در مجامع عمومی به کار برده است. در راستای مفاد همین ماده خاطر نشان می سازد تمام موضوعات با اهمیت مرتبط با شرکت شامل وضعیت مالی، جریان نقدی، مالکیت و حاکمیت شرکتی به موقع و صحیح افشا شده است.

* در راستای مفاد ماده 4 دستورالعمل حاکمیت شرکتی

ارائه اقرار نامه اعضای هیات مدیره مبنی بر عدم محکومیت قطعی و کیفری ، و پذیرش تعهدات و مسئولیت های عضو هیات مدیره به صورت مکتوب و عدم حضور به عنوان عضو هیات مدیره بیش از 3 شرکت پذیرفت هشده در سازمان بورس اوراق بهادار

* در راستای مفاد ماده 7 دستورالعمل حاکمیت شرکتی

معاملات با اشخاص وابسته طبق دستورالعمل و آیین نامه معاملات شرکت که به تصویب هیات مدیره رسیده است و مستند سازی و شفاف سازی لازم به عمل آمده است

* در راستای مفاد ماده 9 دستورالعمل حاکمیت شرکتی

بررسی سالانه سیستم کنترل داخلی توسط هیات مدیره و درج و افشا گزارش تحت عنوان گزارش کنترل داخلی انجام می پذیرد.

* در راستای مفاد ماده 10 دستورالعمل حاکمیت شرکتی

طراحی و پیاده سازی ساز و کارهای لازم جهت رعایت کلیه قوانین و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهانی از سوی هیات مدیره 

* در راستای مفاد ماده 11 دستورالعمل حاکمیت شرکتی

ملاقات حضوری با مدیران شرکت و مدیران شرکت به سهولت امکان پذیر می باشد و برای دریافت نظرات و انتقادات و پیشنهادات جلسات متعددی با حضور معاونان و مدیران و مدیر عامل به همراه کارشناسان شرکت در طول سال برگزار می گردد.

* در راستای مفاد ماده 12 دستورالعمل حاکمیت شرکتی

حقوق مزایای اعضای موظف هیات مدیره و مدیران ارشد اجرایی به گونه متناسب با عملکرد آنان و طبق تعیین شده که با منافع بلند مدت شرکت و سهامداران همسو باشد و همچنین منجر به انگیزه بخشی شود.

* در راستای مفاد ماده 13 دستورالعمل حاکمیت شرکتی

تشکیل کمیته های حسابرسی، کمیته ریسک، کمیته انتصابات، کمیته راهبری شرکت و کمیته سایبری تحت نظر هیات مدیره 

* در راستای مفاد ماده 17 دستورالعمل حاکمیت شرکتی

ابزارهای ارتباط با سهامداران از جمله واحد امور سهام، اطلاعات مندرج در تارنمای شرکت و انجام اطلاع رسانی از طرق مختلف در مواقع مورد نیاز، هیات مدیره از ساز و کار ارتباط موثر با سهامداران اطمینان حاصل می نماید.

* در راستای مفاد ماده 22،21،20 دستورالعمل حاکمیت شرکتی

شرکت دارای دبیرخانه هیات مدیره می باشد که تمامی مدارک و مستندات مربوط به دستور جلسات، مصوبات و صورت مذاکرات هیات مدیره را به ترتیب شماره و تاریخ جلسه در این واحد بایگانی می گردد.

* در راستای مفاد ماده 23 دستورالعمل حاکمیت شرکتی

تاریخ جلسات هیات مدیره در آغاز سال مالی تعیین گردیده و تعداد جلسات برگزار شده هیات مدیره و کمیته های تخصصی در گزارشات فعالیت هیات مدیره به مجمع، به اطلاع سهامداران می رسد.

* در راستای مفاد ماده 27 دستورالعمل حاکمیت شرکتی

در خصوص تشکیل مجامع شرکت و اعمال حق رای ، تشریفات مربوط به تائید مالکیت یا وکالت سهامداران تائید و اجازه ورود به مجمع صادر می شود.

* در راستای مفاد ماده 29 دستورالعمل حاکمیت شرکتی

تمامی گزارشات با رعایت قوانین و مقررات موجود در خصوص افشا اطلاعات در سامانه کدال منتشر می گردد.

* در راستای مفاد ماده 30 الی 35 دستورالعمل حاکمیت شرکتی

در جلسات برگزار شده مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت اعضا هیات مدیره، رئیس کمیته حسابرسی و بالاترین مقام مالی شرکت حضور داشته و از حسابرس مستقل نیز دعوت رسمی گردید، و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی توسط ایشان قرائت گردید و بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در صورتجلسه مجمع منعکس گردید، همچنین حق حضور اعضا هیات مدیره و کمیته های تخصصی هیات مدیره تعیین گردید و زمان کافی جهت پرسش و پاسخ به سهامداران حضوری و سهامدارانی که به صورت آنلاین در مجمع حضور داشتند فراهم گردید، در خصوص زمان بندی تقسیم سود نیز مقرر گردید سود سهامداران خرد پیش از سهامداران عمده پرداخت گردد.

* در راستای مفاد ماده 37 دستورالعمل حاکمیت شرکتی

افشای اطلاعات با اهمیتی از قبیل نام، مشخصات کامل، تحصیلات، تجارب و مدارک حرفه ای اعضای هیات مدیره و مدیر عامل، موظف یا غیر موظف بودن آنان، مستقل بودن آنان، میزان مالکیت سهام آنان در شرکت و رویه های حاکمیت شرکتی و ساختار آن در گزارش تفسیری مدیریت.

* در راستای مفاد ماده 39 و 40 دستورالعمل حاکمیت شرکتی

شرکت در گزارشات پایداری را تهیه و در گزارش تفسیری مدیریت  و گزارش فعالیت هیات مدیره افشا و در حال انجام مراحل افشا گزارشات پایداری در تارنمای شرکت طبق الزام این ماده دستورالعمل می باشد.