هیئت مدیره جدیدترین اخبار شرکت ، داروها ، مناقصات و بورس در وبلاگ داروپخش

 • دکتر محمد مسعود علیمراد

  دکتر محمد مسعود علیمراد

  مديرعامل و عضو هيئت مديره

 • علیرضا شه پرست

  علیرضا شه پرست

  رئیس هيئت مديره

 • رامين زارع

  رامين زارع

  معاون مالی و اقتصادی و عضو هیئت مدیره

 • قاسم جعفری

  قاسم جعفری

  عضو هیئت مدیره