دريافت گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان در سال 1394