تیم اجرایی جدیدترین اخبار شرکت ، داروها ، مناقصات و بورس در وبلاگ داروپخش

مدیرعامل

 • دکتر مسعود عابدینی

  دکتر مسعود عابدینی

  مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره

معاونین

 • رامین زارع

  رامین زارع

  معاونت مالی و اقتصادی و عضو هیئت مدیره
 • دکتر نازنین شهبازی

  دکتر نازنین شهبازی

  معاونت تولید
 • ستار حاتمی

  ستار حاتمی

  معاون سرمایه انسانی
 • مهندس محمود تبریزی نژادیه

  مهندس محمود تبریزی نژادیه

  معاونت بازرگانی
 • دکتر سپیده مهرنیا

  دکتر سپیده مهرنیا

  معاونت تحقیق و توسعه
 • خانم دکتر بدری شاه میر

  خانم دکتر بدری شاه میر

  معاونت و مسئول فنی آزمایشگاه های کنترل کیفیت

مسئولین فنی

 • دکتر آزاده عشق ترک

  دکتر آزاده عشق ترک

  مسئول فنی فرآورده های استریل
 • دکتر فائزه خدابنده لو

  دکتر فائزه خدابنده لو

  سرپرست مسئولیت فنی فرآورده های غیر استریل

مدیران

 • اکبر مرادیان

  اکبر مرادیان

  مدیر حسابداری مدیریت
 • مهندس محمدعلی بهشتی

  مهندس محمدعلی بهشتی

  مدیر برنامه ریزی و انبارها
 • رضا ورزدار

  رضا ورزدار

  مدیر پشتیبانی و امور رفاهی
 • دکتر بهروز اقبالی

  دکتر بهروز اقبالی

  مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست
 • مهندس حمیدرضا رمضانی

  مهندس حمیدرضا رمضانی

  مدیر فناوری اطلاعات
 • سید محمد ساداتی فلاح آبادی

  سید محمد ساداتی فلاح آبادی

  مدیر روابط عمومی و امور بین الملل
 • مهندس علی گرمابدری

  مهندس علی گرمابدری

  مدیر فنی و مهندسی
 • علی علیپور

  علی علیپور

  مدیر تدارکات
 • دکتر مریم رستمی

  دکتر مریم رستمی

  مدیر تضمین کیفیت
 • الهه قاسم پور

  الهه قاسم پور

  سرپرست مدیریت بازرگانی
 • مهندس نسرین غلامی قاراب

  مهندس نسرین غلامی قاراب

  مدیر استراتژی و تعالی سازمانی
 • دکتر معصومه قاجاریه

  دکتر معصومه قاجاریه

  مدیر حفاظت محصول
 • محمد خدائی

  محمد خدائی

  مدیر امور حقوقی و قراردادها
 • داود مقصودی

  داود مقصودی

  مدیر تولید فراورده های تزریقی کم حجم و لیوفیلیزه
 • حسین لطفی

  حسین لطفی

  مدیر تولید فراورده های مایع و نیمه جامد
 • دکتر علی آفرینی

  دکتر علی آفرینی

  مدیر تولید فراورده های تزریقی حجیم
 • عبدالامیر رهی

  عبدالامیر رهی

  مدیر صادرات
 • مهندس محمدمهدی سوهانی

  مهندس محمدمهدی سوهانی

  مدیر مهندسی صنایع
 • دکتر حسین افروزی

  دکتر حسین افروزی

  مدیر آزمایشگاه های آنالیز مواد، محصول و کنترل های دستگاهی