تیم اجرایی جدیدترین اخبار شرکت ، داروها ، مناقصات و بورس در وبلاگ داروپخش

مدیرعاملین

 • دکتر محمدمسعود علیمراد

  دکتر محمدمسعود علیمراد

  مدیر عامل

معاونین

 • رامین زارع

  رامین زارع

  معاونت محترم مالی و اقتصادی
 • دکتر اصغر حیدری

  دکتر اصغر حیدری

  معاون محترم کیفیت
 • دکتر فریبرز رسا

  دکتر فریبرز رسا

  معاونت محترم بازاریابی ،فروش و صادرات
 • دکتر سپیده مهرنیا

  دکتر سپیده مهرنیا

  معاونت محترم تحقیق و توسعه
 • محمدصادق محمدی کیاپی

  محمدصادق محمدی کیاپی

  معاونت محترم سرمایه انسانی

مدیران

 • اکبر مرادیان

  اکبر مرادیان

  مدیریت محترم حسابداری مدیریت
 • دکتر مریم رستمی

  دکتر مریم رستمی

  مدیر محترم تضمین کیفیت
 • دکتر حسین افروزی

  دکتر حسین افروزی

  مدیر محترم آزمایشگاه های آنالیز مواد، محصول و کنترل های دستگاهی
 • رضا زارعی

  رضا زارعی

  مدیر محترم آزمایشگاه های بیولوژیک
 • بابک سپهری

  بابک سپهری

  مدیر محترم بازرگانی
 • مهندس حمیدرضا رمضانی

  مهندس حمیدرضا رمضانی

  مدیر محترم فناوری اطلاعات
 • دکتر بهروز اقبالی

  دکتر بهروز اقبالی

  مدیر محترم ایمنی، بهداشت و محیط زیست
 • دکتر آزاده عشق ترک

  دکتر آزاده عشق ترک

  مسئول فنی محترم فرآورده های غیر استریل و مدیر امور رگولاتوری
 • مهندس پیمان رجبی

  مهندس پیمان رجبی

  سرپرست محترم مدیریت تولید فرآورده های ویال های تزریقی، عمومی و حاجب
 • عبدالامیر رهی

  عبدالامیر رهی

  مدیر محترم صادرات
 • دکتر سعیده رحیمی

  دکتر سعیده رحیمی

  مدیر محترم بازاریابی
 • مهدی قربانی گرجی

  مهدی قربانی گرجی

  سرپرست محترم مدیریت توسعه منابع انسانی
 • رضا ورزدار

  رضا ورزدار

  مدیر محترم خدمات و امور رفاهی
 • داود مقصودی

  داود مقصودی

  مدیر محترم تولید فراورده های استریل
 • مهندس محمدعلی بهشتی

  مهندس محمدعلی بهشتی

  مدیر محترم پروژه های توسعه ای و ری ومپینگ
 • علی گرمابدری

  علی گرمابدری

  مدیر محترم فنی و مهندسی تولید
 • مهندس مهرداد علیمراد

  مهندس مهرداد علیمراد

  مدیر محترم پشتیبانی فنی و مهندسی
 • حسین لطفی

  حسین لطفی

  مدیر محترم تولید فراورده های مایع و نیمه جامد
 • دکتر علی آفرینی

  دکتر علی آفرینی

  سرپرست محترم مدیریت تولید فراورده های تزریقی حجیم و کارتریج و ویال های تزریقی
 • سید مهدی زرگر

  سید مهدی زرگر

  مدیر محترم حراست
 • محمد خدائی

  محمد خدائی

  مدیر محترم امور حقوقی و قراردادها
 • دکتر علیرضا رام روز

  دکتر علیرضا رام روز

  سرپرست محترم مدیریت حسابرسی داخلی
 • مهندس محمدمهدی سوهانی

  مهندس محمدمهدی سوهانی

  مدیر محترم مهندسی صنایع
 • علی علیپور

  علی علیپور

  سرپرست محترم مدیریت تدارکات
 • دکتر پیام پورهاشمی

  دکتر پیام پورهاشمی

  سرپرست محترم مدیریت تولید فرآورده های جامد خوراکی
 • دکتر حسین یوسفی

  دکتر حسین یوسفی

  سرپرست محترم مسولیت فنی فرآورده های استریل و بیولوژیک