#

مزایده عمومی اقلام ضایعاتی شش ماهه دوم 1402

شرکت کارخانجات داروپخش(سهامی عام)در نظر دارد، اقلام ضایعات عمومی خود را به مدت شش ماه از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت، به فروش برساند. کلیه متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد مزایده، با در دست داشتن معرفی نامه از روز دوشنبه مورخ 1402/06/20 لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1402/06/29 به واحد کمیسیون معاملات(آقای محمدزاده)، واقع در کیلومتر 18 اتوبان تهران کرج - خیابان داروپخش طبقه اول مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و پس از تکمیل، پیشنهاد های خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1402/07/09 به این شرکت تسلیم نمایند.گشایش پاکت های پیشنهادی روز دوشنبه مورخ 1402/07/10 در محل شرکت انجام خواهد شد. هزینه اگهی بر عهده برنده مزایده می باشد. سایر شرایط در اسناد مزایده درج خواهد شد.
تلفن تماس:(3293)44986815
مبلغ ضمانت نامه: بابت سر و ته پلی اتیلن و پلی پروپیلن (پ پ) مبلغ 1،600،000،000 ریال بابت آهن الات و نایلون مبلغ  330،000،000 ریال و بابت سایر موارد مبلغ 240،000،000 ریال
هزینه اسناد مزایده: 500،000 ریال
شرکت کارخانجات داروپخش