#

مزایده عمومی فروش اقلام ضایعاتی


شرکت کارخانجات داروپخش(سهامی عام)در نظر دارد، مزایده فروش اقلام ضایعات عمومی شرکت شامل(بشکه های پلاستیکی، فلزی، مقوایی ، ضایعات پلی پروپیلن و پلی اتیلن، آلومینیوم نرم و خشک، کارتن، کارتن پلاست، کارتن خمیری، قیر ضایعاتی،پسماند گازوئیل، روغن سوخته ضایعاتی، آهن آلات سبک و سنگین، کابل برق و سیم های مخابراتی و غیره ) خود را به مدت شش ماه از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت، به فروش برساند.کلیه متقاضیان واجد شرایط میتوانند جهت دریافت اسناد مزایده با در دست داشتن معرفی نامه، از روز چهارشنبه مورخ 1402/01/30 لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1402/02/09 به واحد کمیسیون معاملات(آقای محمدزاده) واقع در کیلومتر 18 اتوبان تهران کرج - خیابان داروپخش طبقه اول مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و پس از تکمیل، پیشنهاد های خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1402/02/16 به این شرکت تسلیم نمایند.گشایش پاکت های پیشنهادی روز دوشنبه مورخ 1402/02/18 در محل شرکت انجام خواهد شد. هزینه اگهی بر عهده برنده مزایده می باشد. سایر شرایط در اسناد مزایده درج خواهد شد.
تلفن تماس:(3293)44986815
مبلغ ضمانت نامه: بابت سر و ته پلی اتیلن و پلی پروپیلن (پ پ) مبلغ 1،600،000،000 ریال بابت آهن الات و نایلون مبلغ  330،000،000 ریال و بابت سایر موارد مبلغ 240،000،000 ریال
هزینه اسناد مزایده: 500،000 ریال
شرکت کارخانجات داروپخش