Example
diclen
Dynamic Panning Cards
Flip the Cards in Style
Dynamic Panning Cards
Flip the Cards in Style
Dynamic Panning Cards
Flip the Cards in Style
بهمن 29, 1398

اگهی مناقصه خرید تانک های استیل

شرکت کارخانجات داروپخش(سهامی عام)در نظر دارد، جهت خرید 2 دستگاه مخزن استیل با ظرفیت350 لیتر و 2 دستگاه مخزن استیل 10000 لیتری از شرکت های معتبر فعال در این زمینه دعوت به همکاری نماید.کلیه متقاضیان واجد شرایط میتوانند با در دست داشتن معرفی نامه به آدرس مشروحه…
بهمن 26, 1398

آگهی مناقصه عمومی مربوط به خرید کارتن های بسته بندی

شرکت کارخانجات داروپخش(سهامی عام)در نظر دارد، کارتن مقوایی، سینی ، جعبه سفیدE فلوت خود را برای مدت یک سال از شرکت های واجد شرایط خریداری نماید.کلیه متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه، از روز یکشنبه مورخ 1398/11/27 لغایت پایان وقت اداری روز شنبه…
بهمن 16, 1398

آگهی مناقصه عمومی مربوط به لیبل های بسته بندی

شرکت کارخانجات داروپخش(سهامی عام)در نظر دارد، جهت تامین لیبل های بسته بندی خود از شرکت های معتبر فعال در این زمینه دعوت به همکاری نماید.کلیه متقاضیان واجد شرایط میتوانند با در دست داشتن معرفی نامه به آدرس مشروحه ذیل مراجعه واسناد مناقصه را از روز شنبه مورخ…
بهمن 16, 1398

آگهی مناقصه عمومی واگذاری یک دستگاه ساختمان محوطه شرکت

شرکت کارخانجات داروپخش(سهامی عام)در نظر دارد یک دستگاه ساختمان داخل محوطه شرکت به همراه خدمات نگهداری از فرزندان کارکنان خود را برای مدت یک سال به پیمانکار واجد شرایط (دارای مجوز رسمی) واجد شرایط واگذار نماید. کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه…